Význam imatrikulace českých letadel a historie zkratky OK

Snad každý kdo někdy byl na nějakém leteckém dni nebo jen sledoval aeroplány na obloze si všiml sledu písmen, grafického symbolu (spojovníku) a číslic umístěného viditelně na trupu a křídlech letadla. Jedná se o registrační (někdy též poznávací) značku daného letounu, která určuje státní příslušnost, rok pořízení, typ stroje či o kolikátý stroj daného majitele … Číst dál

Typové značení amerických vojenských letadel v rozmezí let 1939-1945

V roce 1939 existovaly v ozbrojených silách Spojených států dva systémy typového značení letadel, armádní a námořní. Díky tomu se pak stávalo, že totéž letadlo dostalo obě dvě označení. Navíc, letečtí výrobci používali i své vlastní interní systémy typových označení. Armádní letectvo Material Division, od roku 1942 přejmenovaná na Air Material Command byla institucí nepřímo zodpovědnou za systém … Číst dál

Kódové značení letadel podle NATO

Severoatlantická aliance používala pro katalogizaci a snazší rozlišování zbraňových systémů bývalého Sovětského svazu, zemí východního bloku a dalších zemí přesně definovaný seznam kódů, který za účelem sjednocení letecké terminologie zavedla v roce 1954 organizace ASCC. Letecké technice byly hesla přiřazovány podle jednoduchého klíče. První písmeno v názvu kódu značilo účel letadla, stíhačky byly tedy označovány písmenem F … Číst dál