Patroni a ochránci

Od nepaměti si lidé vymýšleli mýtická stvoření nebo hrdiny s nadlidskými schopnostmi jenž je měli chránit před různými netvory, nepřátelskými nájezdníky či jinými neuvěřitelnými hrozbami. V průběhu času a vývoje společnosti pak byli postupně buď přejmenováni nebo s příchodem křesťanství zapomenuti. Nahradili je však různí patroni, bdící buď nad určitými místy, lidmi samotnými nebo jejich činnostmi ze kterých se časem staly profese tak jak je známe dnes. Povolání pilota bylo už od počátku letectví vnímáno jako profese plná dobrodružství a nezřídka i nebezpečných situací. I když jde v mnoha případech spíše o životní styl než zaměstnání, vždy a všude stále platí jedno pravdivé rčení: nahoru můžeš, dolů musíš. Není proto divu, že se ochránci objevují také v této oblasti lidské činnosti.

Levitující mnich

Hlavním, ale paradoxně téměř neznámým patronem všech pilotů, letců, kosmonautů, parašutistů, ale také cestujících letadlem či špatných studentů je Josef Kopertinský (někdy zvaný též Kupertinský). Tento františkánský mnich vlastním jménem Josef Desa se narodil 17. června 1603 v italské obci Copertino.  Před vysvěcením na kněze, které proběhlo 28. března 1628 žil 14 let v Assisi. Za svého života byl znám jako tzv. létající světec, který upadal do extáze jíž následovala až několika hodinová levitace. Dělo se tak kdykoli viděl obraz Ježíše, Panny Marie nebo Svatého Františka z Assisi. Vzhledem k tomu, že se tyto stavy často opakovaly, byl mnohokrát podrobován kontrolám tehdejších vědců a lékařů. Jeho lety však také přitahovaly davy věřících a proto inkvizice brzy obdržela anonymní dopis s následujícím textem:

Zde v Puglii je jeden 33-letý fráter (řeholník bez kněžského svěcení – pozn. aut.), který ze sebe dělá mesiáše a táhne za sebou davy.

Ačkoli to o sobě nikdy netvrdil a ani se tak nechoval, stanul před tribunálem. Nikdo z něj se je však neodvážil odsoudit, jelikož se vznášel i před zraky papeže a shromážděných kardinálů. I když se preláti po shlédnutí zázraku stali preláti jeho obdivovateli, byl až do své smrti 18. září 1663 držen pod dohledem inkvizice v izolaci a nuceném vyhnanství. Josef Kupertinský byl církví blahoslaven 24. února 1753 a 18. září 1767 svatořečen.

Obr s kvetoucí holí

Druhým tentokrát už velmi známým ochráncem je svatý Kryštof, bdící nad všemi dětmi, poutníky, řidiči, letci, námořníky, cestujícími, horníky, horskými cestami a také leteckými záchranáři. Jeho jméno je volacím znakem pro záchranářskou helikoptéru nejen u nás, ale i v dalších evropských státech. V nouzi chrání před náhlou smrtí, nákazám, bolestem, ranám, živelnému nebezpečí a extrémům počasí. Koluje o něm mnoho legend, přičemž tou nejznámější je příběh o muži mohutné postavy a velké síly jménem Reprobus. Údajně se narodil pohanským rodičům ve 2. století na území dnešního Turecka a v dospělosti se rozhodl sloužit jen tomu největšímu z králů. Po zjištění, že se jeho pozemský král bojí ďábla usoudil, že bude lepší sloužit jemu. Tam však zjistil, že ten se zase bojí znamení bílého kříže a proto se rozhodl raději sloužit tomu komu znamení patřilo. Brzy na to potkal poutníka, který ho seznámil s učením Krista. Také mu poradil aby Kristu sloužil tím, že bude pomáhat svým bližním. Vzal si tedy jeho radu k srdci začal převádět pocestné přes rozvodněnou řeku na druhou stranu.

Jednou přes ni přenášel dítě, které bylo stále těžší a těžší. Reprobus to nechápal a zeptal se jej tedy jak je to možné. Představilo se mu jako Ježíš Kristus, největší z králů, kterého celý život hledal a vysvětlil mu, že spolu s ním nese celou tíhu světa. Obr nevěřil a chtěl po něm zázrak, který by dokázal jeho tvrzení. Následně se hůl o kterou se opíral zazelenala a vyrašily na ní květy a plody. Reprobus uvěřil a poté co malého Krista přenesl přes řeku jím byl pokřtěn a pojmenován Christophorus (z řeckého Ten, kdo nosí Krista). Díky tomu, že pak šířil evangelium se brzy stal nepřítelem svého světského krále, který jej uvěznil. Během pobytu v něm i nadále rozšiřoval toto učení mezi ostatní lidi. Dle legendy prokázal své neobvyklé schopnosti a výdrž i během mučení a popravy. Než klesl k zemi setnut katovým mečem snažili se jej vojáci neúspěšně zabít ohněm nebo čtyřmi sty šípy.

zdroj:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Kopertinský
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatý_Kryštof
http://www.zzsjck.cz/cinnost/letecka-zachranna-sluzba/sv-krystof/