Barevné diapozitivy válečných dělnic

Začne-li se mluvit o válečných dělnicích, které byly páteří amerického válečného průmyslu, většině z nás se vybaví jen plakát We Can Do It! o němž jsem psal v předchozím příspěvku. Jak ale tyto ženy (objevující se i mnoha válečných filmech) ve skutečnosti vypadaly a co si pod tímto pojmem máme dnes představit.

Fenomén žen podílejících na výrobě zbraní je sice známý především z prostředí USA, ale stejný způsob kompenzace nedostatku mužské pracovní síly v továrnách využívala i Velká Británie. Možnost převzít zodpovědnost za domov, plně využít svůj potenciál a zapojit se do válečného úsilí, výrazně tehdy zvedlo ženám sebevědomí a udělalo z nich hrdinky domácí fronty. Válka tak paradoxně pomohla změnit roli žen ve společnosti a jejich segregace se tak začala postupně snižovat. Označení “válečná dělnice” pochází z anglické zkratky WOW (Woman Ordery Worker) což by se dalo volně přeložit jako “spořádaná ženská pracovnice”.

Jak pak tyto ženy ve skutečnosti vypadaly (tedy alespoň ty ze Spojených států) můžeme zjistit díky několika desítkám barevných snímků a jejich 35 mm diapozitivů Kodachrome uchovaných v archivu knihovny Kongresu. Jak už bylo zmíněno, byly tyto fotografie pořízeny technikou inverzního filmu, z níž se pak procesem Cibachrome vyvolaly finální fotokopie (fyzické snímky). Tehdy to ovšem byla pro amatéry velmi finančně nákladná technika fotografování a proto je vláda USA poskytla jen malé skupince profesionálů za účelem zdokumentování života v letech 1939-44.

Podařilo se jim tak pořídit jedny z mála barevných fotografií z druhé světové války a ukazují na nich ženy během jejich náročné, zodpovědné a tvrdé práce. Současně ovšem také v jejich největší kráse, síle a odhodlání jakýmkoliv způsobem pomoci ukončit tento válečný konflikt. Mnoho z těchto snímků bylo později použito jako předloha k propagandistickým plakátům, které měly stejně jako slavný We Can Do It! zvedat morálku a úsilí pracovat.

zdroj:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Diapozitiv
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cibachrome
http://www.loc.gov/pictures/collection/fsac/about.html
http://photographyblogger.net/40-colorful-pictures-of-women-workers-during-wwii/
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Women_in_World_War_II?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=op,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/American_women_in_World_War_II?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc