Kódové značení letadel podle NATO

Severoatlantická aliance používala pro katalogizaci a snazší rozlišování zbraňových systémů bývalého Sovětského svazu, zemí východního bloku a dalších zemí přesně definovaný seznam kódů, který za účelem sjednocení letecké terminologie zavedla v roce 1954 organizace ASCC. Letecké technice byly hesla přiřazovány podle jednoduchého klíče. První písmeno v názvu kódu značilo účel letadla, stíhačky byly tedy označovány písmenem F jako Fighter, bombardéry písmenem B jako Bomber, nákladní letouny písmenem C jako Cargo, vrtulníky písmenem H jako Helicopter a ostatní stroje bez specifické kategorie měli na začátku slova označujícího letoun písmeno M. Dalším rozlišovacím prvkem těchto kódových označení bylo rozlišování strojů podle druhu instalovaného motoru. Letadla s pístovými motory proto měly jednoslabičné názvy, kdežto dvouslabičný název znamenal letoun s proudovými motory.

Prototypy a ostatní stroje

Na internetu je možné nalézt i kódy různých ruských a čínských letounů, které pravděpodobně oficiálně nespadají pod tento seznam. Z velké části se však jedná o stroje, které zůstaly ve fázi prototypu a nikdy se nedostaly do sériové výroby.

Označení prototypů a ostatních strojů

 

zdroj:

http://ruslet.webnode.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/ASCC
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kody_NATO_samolotów_ZSRR

Napsat komentář