Letecká pošta

Historie předávání zpráv pomocí pošty sahá až do období starověku, kdy se její velmi dobrou sítí mohla pochlubit už egyptská, římská, perská, čínská nebo indická civilizace. Příjem i posílání však bylo vyhrazeno především pro panovníka a jen ve výjimečných případech sloužilo i veřejnosti. Vzhledem k velkému významu, které mělo spolehlivého doručování zpráv na velké vzdálenosti pro rozsáhlé říše spravované z jednoho místa se začala především ve starověkém Římě za doby císaře Augusta rozvíjet poštovní služba a i samotné slovo vzniklo z latinského termínu statio posita (umístěná stanice). Dnešní článek však bude o přepravě pošty vzduchem, jejíž historie překvapivě také částečně sahá do období starověku.

Pomocí ptačích křídel

Výše zmíněné civilizace, především Čína, Egypt, Řecko, ale i římské legie využívaly tzv. holubí poštu. Na velmi dlouhou dobu se v lidských dějinách de fakto jednalo o nejrychlejší způsob dopravy důležitých zpráv, především vojenského významu. Tito vycvičení ptáci tak sehráli až do konce 2. světové války významnou úlohu téměř ve všech válečných konfliktech lidstva. Indická pošta je pak využívala dokonce až do roku 2008. Nevýhodou tohoto druhu přepravy však bylo, že holub unese jen omezený náklad a také skutečnost, že zprávy umí doručovat jen do místa svého rodného holubníku. S příchodem vynálezu balónu a později i letadla se tento druh přepravy logicky začal čím dál méně využívat a dnes je z něj už jen koníček či sport chovatelů holubů.

Službu přebírá technika

První pošta přepravená vzduchem pomocí zařízení lehčího vzduchu proběhla 7. ledna 1785, když Jean-Pierre Blanchard a John Jeffries přeletěli horkovzdušným balonem z anglického Doveru do Francie a přistáli poblíž Calais. Jednalo se o dopis, který napsal americký loajalista William Franklin svému synu Williamu Temple Franklinovi, jenž v tu dobu pracoval jako diplomat se svým dědečkem Benjaminem Franklinem v Paříži. V průběhu prvního letu Jean-Pierre Blancharda nad severní Amerikou (z Philadelphie do Deptfordu v New Jersey), který se uskutečnil 9. ledna 1793, nesl zmíněný pilot osobní dopis od George Washingtona. Měl být doručen jakémukoliv majiteli pozemku na němž Blanchard přistál se svým balónem, čímž se posléze stal hrdým majitelem první doručené pošty ve Spojených státech. První oficiální doručení pošty však proběhlo až 17. srpna 1859, kdy byl John Wise vyslán s balónem Jupiter z amerického města Lafayette do New Yorku. Problémy s počasím ho ale donutily přistát poblíž města Crawfordsville v Indianě a pošta pak byla do svého cíle odeslána vlakem.

O několik let později je Francouzi společně s holubí poštou využili během obléhání Paříže a města Méty v letech 1870-71, ovšem první organizovaná polní balónová pošta vznikla až počátkem roku 1915. Tehdy vypustili ze stále ještě Rakousko-Uherské pevnosti Přemyšl (dnešní Przemyśl) 10 balónů bez lidské posádky s několika tisícovkami speciálně zhotovených dopisnic. Za nimi pak byly vyslány 4 pozorovací s posádkou, které měly ve svých gondolách zbývající poštu. Tyto zmíněné čtyři balony ovšem padly do ruského zajetí a polní poštu k adresátům posléze dopravil dánský Červený kříž. Během 1. světové války bylo zřízeno dokonce několik vojenských balonových útvarů, které však sloužily spíše k pozorování a barážové pak k protivzdušné obraně než k přepravě zásilek. Ukázalo se totiž, že je toto zařízení příliš závislé na povětrnostních podmínkách a je tedy nespolehlivé, proto se k tomuto účelu příliš nevyužívaly. Dnes už se v tomto směru jedná jen o komerční a filatelistickou záležitost.

Nastupují letadla

Po představení plně řiditelného letounu bratry Wrightovými v roce 1903 se také začalo uvažovat i o jejich využití pro přepravu pošty. Vzhledem k počátečnímu nezájmu ze strany Ameriky o tento vynález, byl na tomto kontinentu uskutečněn první, avšak neoficiální poštovní let z Petalumy do kalifornské Santa Rosy až 17. února 1911. Stroj tehdy pilotoval Fred Wiseman a měl na palubě pouze tři dopisy. Prvenství tak hned následující den získal průkopník letectví a organizátor letecké přehlídky Sir Walter George Windham v tehdejší Sjednocené provincii Agra a Oudh, která byla součástí Britské Indie. Stalo se tak díky tomu, že získal povolení provozovat leteckou poštovní službu od generálního poštmistra v Indii za účelem vytvoření publicity pro výstavu a získání peněz na charitu. Pošta se od lidí z celého regionu shromaždovala v kostele Nejsvětější Trojice v Allahabadu. Do dvouplošníku Humber-Sommer pilotovaném Henri Peguetem se na tu dobu vešlo neuvěřitelných 6 500 dopisů, které byly posléze přepraveny z Allahabadu do Nainy na nejbližší železniční stanici linky Bombaj-Kalkata. Vzdálenost 13 km tehdy stroj zvládl za 13 minut a dopisy nesly oficiální označení – First Aerial Post, UP Exhibition, Allahabad. 1911.

První oficiální leteckou zásilku pro poštovní úřad Spojených států provedl pilot Earle Ovington. Stalo se tak téměř až o osm měsíců později 23. září 1911. O pár let později, konkrétně v červenci 1914 provedl francouzský pilot Maurice Guillaux první oficiální poštovní let do Austrálie. Na svém stroji Blériot XI překonal vzdálenost 940 km a jednalo se tak na tu dobu o nejdelší přelet na světě. Z anglického Melbourne do Sydney nesl kromě speciálně vytištěných pohlednic i poskrovnu čaje Lipton a citrónové limonády.

Pravidelné poštovní lety

Druhé světové prvenství se uskutečnilo 9. září 1911 v Anglii, kdy byla na návrh Sira Waltera Windhama, zahájena pravidelná poštovní služba jako součást oslav korunovace krále Jiřího V. Trasa vedla mezi předměstím Hendon v severním Londýně a Windsorem v Berkshiru. Odtud zásilky putovaly nejprve do kanceláře hlavního poštmistra a teprve pak ke svým příjemcům. Gustav Hamel, který pilotoval první stroj na této trase, překonal tehdy vzdálenost 34 km za pouhých 18 minut. Přestože služba existovala jen necelý měsíc a bylo uskutečněno celkem pouze 16 letů, tak se podařilo přepravit 35 pytlů poštovních zásilek. Příčinou ukončení této služby bylo neustálé zpoždění, které časem i narůstalo díky špatným povětrnostním podmínkám. Před 1. světovou válkou podobné služby občas provozovaly i jiné země, včetně Německa, Francie a Japonska, kde byla letecká pošta zavedena na počátku roku 1912. Ovšem i zde se brzy setkali s podobnými atmosférickými výkyvy počasí a služby byly pravděpodobně pozastaveny nebo úplně zrušeny.

Zrychlený technologický pokrok během války umožnil aby se letecká pošta po jejím skončení stala konečně pravidelnou, spolehlivou a trvalou službou. Ve Spojených státech byl tento druh přepravy zásilek zahájen 15. května 1918 a jedna z tras, přesněji Washington-Philadelphie-New York byla navržena průkopníkem letectví Augustusem Postem. U vnitrostátních leteckých společností v roce 1931 se letecká pošta podílela už 85% na jejich celkovém zisku.

Naopak v Německu byly mezi lety 1908 až 1939 pro tyto účely hojně využívány vzducholodě známé jako Zeppelin mail nebo řiditelná pošta. Tato služba byla zahájena v červenci 1908, poté co byly první balíky naloženy do vzducholodě Zeppelin LZ 4. Doručování slavilo první úspěchy a proto se k tomuto záměru začal používat i LZ 3. Následující rok od srpna do října s tímto nákladem létal také LZ 6 (Z III) a v tomto období se na listinách začalo poprvé používat i razítko letecké pošty. Mělo oválný tvar s nápisem Luftschiff/Signalpost kolem vrchního okraje, vyobrazením vzducholodě Z III uprostřed a nápisem Zeppelin na dolním okraji. Těchto razítek se do roku 1911 používalo nakonec hned několik. Jedno z nich se vydávalo během letu na malé poštovní stanici umístěné přímo na palubě Zeppelinu. Mělo klasický kulatý tvar s nápisem An bord des/Zeppelin/Luftschiffes a datem uprostřed. Po převzetí těchto strojů německou armádou nemohly být veřejné zásilky dále přepravovány vzduchem i když měli vojenští velitelé připraveny speciální razítka.

V meziválečném období byla tato služba rychle opět obnovena a tak již koncem roku 1919 byly zásilky přepravovány vzducholodí LZ 120 Bodensee. Tento stroj sloužil u německé letecké pošty až do roku 1921, kdy byl předán italskému námořnictvu v rámci válečných reparací. Pošta byla krátce posílána i v útrobách LZ 126 v roce 1924, ale jen do doby než byl doručen námořnictvu Spojených států opět coby náhrada za jejich ztracené stroje v 1. světové válce. US NAVY ji posléze přejmenovala na USS Los Angeles (ZR-3), v rámci spojeneckých podmínek však mohla být využívána pouze ke komerčním letům a proto nejčastěji přepravovala poštu na trase Lakehurst-Bermudy-Mayagüez.

Tyto darované stroje po čtyřech letech v Německu vystřídal LZ 127 Graf Zeppelin, který vzlétl poprvé v září 1928. Jednalo se zároveň o první trasu letecké pošty, která vedla z Německa přímo do USA a zpět. Už během prvního zpátečního letu bylo touto vzducholodí přepraveno na 52 000 pohlednic a 50 000 dopisů. Do června 1937, kdy byl vyřazen z provozu, stihl během 590 letů přepravit cca 12 tun pošty do desítek zemí po celém světě. Zásilky přepravoval i slavný LZ 129 Hindenburg, který ač shořel během katastrofy v Lakehurst stačil za 14 měsíců své existence přepravit 17 609 kusů dopisů, pohlednic či balíků. Pošta, kterou se podařilo zachránit z hořícího vraku vzducholodě je dnes vysoce ceněným filatelistickým dokumentem. Vzhledem k tomu, že toto neštěstí naprosto zničilo vynikající pověst Zeppelinů, byl posledním strojem, který nesl civilní poštu LZ 130 Graf Zeppelin II. Bylo jím uskutečněno jen 30 letů na území Německa a i ty byly z větší části špionážního nebo propagandistického charakteru.

Mezinárodní lety však nebyly jen doménou Němců, věnovala se jim i poštovní sekce jednotky britských ozbrojených sil Royal Engineers (RE). Od prosince 1918 až do poloviny roku 1919 doručovaly spěšnou poštu na trase Folkestone-Kolín nad Rýnem jednotkám britské armády rozmístěným v Německu. Během dvacátých let pak Royal Air Force (RAF) pokračovala v rozvoji těchto leteckých tras přes Střední východ. První mezinárodní poštovní let však uskutečnila 25. prosince 1918 aerolinka Latécoère (později slavná Aéropostale), když doručila poštu z Toulouse ve Francii do Barcelony ve Španělsku. Tuto trasu o méně než dva měsíce (19. února 1919) Latécoère Airlines prodloužila až do Casablancy v Maroku, čímž se stala první transkontinentální leteckou službou. Oproti tomu kolumbijská letecká společnost Scadca byla první, která doručovala (i když pouze vnitrostátně) poštu pomocí hydroplánů přistávajících na tamních řekách. V Austrálii začala tyto služby poskytovat společnost Brearley’s Western Australian Airlines, která první poštu na trase Geraldton-Derby přepravila 5. prosince 1921.

Letecká pošta na domácí půdě

První avšak jen pokusný let s poštovními zásilkami v Československu se pravděpodobně uskutečnil 13. července 1919. Už v říjnu téhož roku pak byla dle tehdejší tiskové zprávy zahájena i pravidelná přeprava pošty na trase Užhorod-Lučenec-Bratislava-Praha, kdy se posléze zásilky přepravovaly oběma směry dvakrát týdně. V počátcích lety zajišťovalo vojenské letectvo a přepravována byla pouze státní pošta. V předválečném období došlo k rozsáhlému využívání letadel k přepravě pošty, které pak pokračovalo i v poválečném Československu.

Letadlová pošta

Tímto termínem byly označovány cca čtyři trasy (kurzy) letecké pošty u nás. První (Praha-Bratislava-Košice) s číslem letu 2001, byla zahájena 4. června 1956, přičemž zpáteční směr měl označení 2002. Další letadlová pošta (Praha-Přerov-Bratislava-Zvolen) zřízená 8. dubna 1957 měla označení 2005 a opačný směr číslo 2006. Kurz letu č. 2005 byl od roku 1960 upraven na Praha-Brno-Ostrava-Zvolen a č. 2006 na trasu Zvolen-Brno-Přerov-Praha. Ve stejný rok byla zahájena i třetí trasa Praha-Ostrava s číslem letu 2011, její zpáteční směr pak měl následující číslo, tedy 2012. Poslední vnitrostátní letadlová pošta (Praha–Ostrava–Praha), provozovaná ještě po zániku Československa, byla zrušena 30. září 2010. V letech 1952 až 1981 se u této služby jednalo zároveň i o poštu ambulantní, protože zásilky byly tříděny a dále zpracovávány přímo na palubě letounu.

zdroj:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pošta
https://en.wikipedia.org/wiki/Airmail
https://cs.wikipedia.org/wiki/Holubí_pošta
https://en.wikipedia.org/wiki/Zeppelin_mail
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letecká_pošta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Balonová_pošta
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Engineers
https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Los_Angeles_(ZR-3)
https://en.wikipedia.org/wiki/Zeppelin_LZ_120_Bodensee